• اطلاعیه

  احتراما طبق ابلاغیه شرکت ارتباطات سیار جهت بررسی درخواست های خدماتی اقدامات ذیل صورت پذیرد:

  خط مورد نظر حتما میبایست به صورت حقوقی ثبت شده باشد،در غیر این صورت ابتدا اقدام به تبدیل آن از حقیقی به حقوقی نمایید.

  تعهد نامه پیوست در تمامی قسمت ها و مطابق اطلاعات ثبتی خط (در قسمت ورود اطلاعات شماره در پنل سامانه پیام کوتاه )تکمیل شده و توسط مدیر عامل مهر و امضا شود سپس در

  سربرگ پرینت گرفته شده و با اسکن رنگی با کیفیت بالادر فرمت jpgارسال گردد.

  *درخصوص شرکت هایی که نماینده رسمی سازمان دولتی باشند،معرفی نامه از سازمان مربوطه نیز مورد نیاز است.

  *تصویر تعهد نامه با نام شماره خط ذخیره گردد.

  *نسخه سامانه حتما باید ارسال و دریافت باشد (خط اختصاصی).

  *مدارس و بیمه باید لیست مخاطبین خود را در قالب فایل اکسل ارسال نمایند.

  دانلود تعهد نامه