اطلاعیه

احتراما طبق ابلاغیه شرکت ارتباطات سیار جهت بررسی درخواست های خدماتی اقدامات ذیل صورت پذیرد:

خط مورد نظر حتما میبایست به صورت حقوقی ثبت شده باشد،در غیر این صورت ابتدا اقدام به تبدیل آن از حقیقی به حقوقی نمایید.

تعهد نامه پیوست در تمامی قسمت ها و مطابق اطلاعات ثبتی خط (در قسمت ورود اطلاعات شماره در پنل سامانه پیام کوتاه )تکمیل شده و توسط مدیر عامل مهر و امضا شود سپس در

سربرگ پرینت گرفته شده و با اسکن رنگی با کیفیت بالادر فرمت jpgارسال گردد.

*درخصوص شرکت هایی که نماینده رسمی سازمان دولتی باشند،معرفی نامه از سازمان مربوطه نیز مورد نیاز است.

*تصویر تعهد نامه با نام شماره خط ذخیره گردد.

*نسخه سامانه حتما باید ارسال و دریافت باشد (خط اختصاصی).

*مدارس و بیمه باید لیست مخاطبین خود را در قالب فایل اکسل ارسال نمایند.

دانلود تعهد نامه

دانلود نمونه فایل اکسل

 

Images: اطلاعیه تیر ماه نارون