برای مشاهده دموی سامانه نسخه ادارات /سازمانها و شرکت ها از نام کاربری رمز عبور demo استفاده نمایید.

دموی سامانه اطلاعات بیشتر

برای مشاهده دموی سامانه نسخه دفاتر نمایندگی بیمه از نام کاربری و رمز عبور demo  استفاده نمایید

دموی سامانه اطلاعات بیشتر

برای مشاهده دموی سامانه نسخه مدارس از نام کاربری و رمز عبور demo استفاده نمایید

دموی سامانه اطلاعات بیشتر