شرکت رایان افزار نارون با هدف ارائه مطلوب خدمات انفورماتيکی در سال ۱۳87 تاسيس گرديد. اين شرکت با بهره گيری از کارشناسان و دانش آموختگان مجرب، جهت اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز و تاکنون ادامه داده است  .اين شرکت از بدو تاسيس تاکنون، خدمات متنوعی را با توجه به موضوع فعاليت شرکت (نرم افزار ) به سازمانها ، موسسات ، شرکت های دولتی و خصوصی  ارائه نموده است . طراحی و پياده سازی نرم افزارهای سفارش مشتری ، طراحی و پياده سازی برنامه های تحت وب متناسب با نياز واقعی سازمانها و موسسات، مشاوره های فنی و مهندسی در زمينه استفاده و بکارگيری سيستم های کامپيوتری، از جمله موارد می باشد.

 

دانلود رزومه شرکت رایان افزار نارون